1. Ana Sayfa
  2. Tarla Bitkileri
  3. Üçgül Yetiştiriciliği

Üçgül Yetiştiriciliği

Çayır-Üçgülü

Üçgüller tek ve çok yıllık türler içerisinde bulunduran çok geniş bir cinstir. Ilıman kuşağın nemli ve serin bölgelerine yayılmış olan üçgüller, değerli birer yem bitkisi olarak kabul edilir. Çoğunlukla ince saplı ve bol yapraklı olan üçgüller hayvanlar için yüksek beslenme değerine sahiptir. Çayır ve meralarda iyi bir otlatma bitkisi olan üçgüller, yeşil ve kuru ot üretimi, toprak ıslahı amacı ile de kullanılabilir. Bazı üçgül türleri havanın serbest azotunu toprağa bağlama özelliği yönünden çok üstündür. Bu yazımızda üçgül yetiştiriciliği hakkında kısaca bahsettik . . .

İklim İstekleri

Nemli ve serin bölgelerin bitkisidir. Düzenli yağış alan, yaz ayları serin bölgelerde en yüksek verime ulaşılır. Kuraklıktan büyük zarar görür. Soğuğa oldukça dayanıklıdır. Ancak çok soğuk bölgelerde kıştan zarar görmektedir.

Toprak isteği

İyi drenajlı, ne tutan, tınlı veya killi tınlı , verimli topraklarda bol ürün verir. Hafif, kumlu, çakıllı topraklarda başarılı olamaz. Ph sı 6,1-6,7 arasında değişen topraklarda iyi gelişir. Daha asit topraklarda mutlaka kireçleme yapılmalıdır.

Ekim

Üçgül yetiştiriliği için  ekilecek tarlaların çok iyi hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Yabancı otlar ile rekabet gücünün zayıf olması nedeniyle tarla temizce hazırlanır. Ekim yoncada olduğu gibi iç bölgelerimizde ilkbaharda, kıyı bölgelerimizde sonbaharda yapılabilir. Ekimde 750-100 g/da tohum yeterlidir.

Ekimde tohumların fazla derine düşmemesine dikkat edilmelidir. En uygun ekim derinliği 2 cm kadardır. Ekimler de sıra arası 15-20 cm kadar olmalıdır. Tohum üretiminde 15-45 cm uygundur. Tohum üretimi için yapılacak ekimlerde ekim oranı 200-400 g/da’ a kadar indirilebilir.

Çayır Üçgül Tohumu

Gübreleme

Ekimde 1-3 kg/da N verilmelidir. Ancak fosforlu gübreler önemlidir. Ekimde fakir topraklarda verilen 15-20 kg/da P2O5 2-3 yıl süre ile üçgül için yeterlidir. Üçgül topraktan fazla miktarda potasyum kaldırır. Bu nedenle fakir topraklarda potasyumlu gübre uygulanmalıdır.

Ot Üretimi

Üçgül yetiştiriciliği için ot üretimi çok önemlidir. Üç gülün en uygun biçim zamanı, çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçeklenme devresi arasıdır. Bu devrede ot protein, karatoin ve mineral madde uygun düzeydedir. Silo yemi olarak değerlendirilecek üçgülün biçimi tam çiçeklenme devresine kadar geciktirilir.

Üçgül otunun kuru madde oranı düşük (%12-15) ve karbonhidrat oranı azdır. Bu nedenle bitki biraz soldurulduktan sonra asit ilavesi ile silaj yapılmalıdır. Üçgül de ikinci biçim ot üretimi veya otlatma amacı ile kullanabileceği gibi, tohuma da bırakılabilir.

Melez Üçgül
Ak Üçgül

Mera Bitkisi Olarak Kullanılması

Üçgül tarlaları otlatma amacı ile de kullanılabilir. Yonca için çok asitli olan topraklar üçgül başarılı sonuçlar verir. Otu hemen tüm hayvanlar için çok lezzetli ve besleyicidir. Şişirme özelliğini engellemek için meralarda genellikle buğdaygil yem bitkileri ile karışık olarak ekilir. Çim + üçgül karışımları otlatma amacına çok uygundur. Aşırı otlatmaya dayanamadığı için üçgül tarlalarında münavebeli otlatma sistemi uygulanmalıdır.

Tohum Üretimi

Üçgül yetiştiriciliği yapılan ve tek biçim veren çeşitlerde ilk biçim; çok biçim veren çeşitlerde ise ikinci biçim tohuma bırakılır. Çiçekler kendine kısırdır. Bu nedenler çiçekler yabancı çiçek tozu ile döllendirilir. Üçgülde tozlanma önemli bir sorundur. Bazı yıllarda yeteriz tozlanma sebebiyle tohum verimi çok düşer. Tozlanmanın artması için çevreye bal arılarının kovanlarının konulması yarar sağlayabilir. Çevrede bal arıları için çok çekici bitkiler yok ise bal arısı tohum verimini artırabilir.

Hasat

Hasat kömeçlerin kahverengiye döndüğü devrede doğrudan biçerdöverler ile yapılır. Batör arası 2,4-4,8 mm ve batör devir sayısı 800 d/d çevresel hızı 1500-1800 m/d olduğu zaman tohum kaybı azalır. Üçgülde 30-40 kg/da tohum verimi yeterli kabul edilir. Bazı tarlalarda 70-80 kg/da verim alınabilir.

Yeraltı Üçgül

Hastalık ve Zararlıları

Sclerotinia kök çürüklüğü vre Fusarium solgunluğu oldukça büyük zaralar yapar. Ayrıca Kabatielle ve Colletotrichum tarafından oluşturulan antraknoz ile bazı viral hastalıklar görülebilir.

Bitkilerde görülen zararlılar arasında sap ve yapraklarda zarar yapan Sitona ve Empoasca , köklerde zarar oluşturan Hylastinus ve tohum üretiminde önemli zararlı olan Bruchophagus’lar sayılabilir.

Kök Çürüklüğü

Önerilen Makale :

Tıbbi Aromatik Bitkiler

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Ziraat Mühendisi & Sürdürülebilirlik Koordinatörü     Büyük adımların gayeleri, diğerlerinin ise istekleri vardır. . .

Yorum Yap

Yorumlar (0)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir