İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bahçe Bitkileri
  3. Toprak Reaksiyonunun (pH) Fındık Yetiştiriciliğindeki Önemi

Toprak Reaksiyonunun (pH) Fındık Yetiştiriciliğindeki Önemi

toprak-reaksiyonu-findik

pH’nin FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ

Fındık bahçelerimizin genel durumuna bakıldığında, fındık üretim alanlarımız yeterince fazla olmakla beraber, üretim alanlarımızdaki birim verim oldukça düşüktür. Bu nedenle birim alandan bol ve kaliteli ürün elde etmek gerekmektedir. Bol ve kaliteli fındık üretimi modern yetiştirme tekniklerinin kullanılması ve sürdürülebilir uygulamalar ile mümkün olmaktadır. Öncelikle yeni dikim yapılan alanlar tekniğine uygun düzenlenmelidir. Budama; doğru ve bilinçli bir şekilde tekniğine uygun yapılmalıdır. Gübreleme; toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre yeterli miktarda ve dengeli bir şekilde, bitki ve toprak özelliklerine göre; uygun zamanda ve uygun formda topraktan veya yapraktan yapılmalıdır. Hastalık ve zararlılar ile mücadelede entegre mücadele teknik talimatlarına uygun, çevreye ve insanlara zarar vermeyecek uygulamalar yapılmalıdır.

Fındıkta verim ve kaliteyi düşüren en önemli etkenlerden biri, asidik topraklarda bilinçsiz bir şekilde yapılan yetiştiriciliktir. Toprak reaksiyonu bitki gelişimini ve bitki besin maddelerinin alınabilirliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bitki gelişimi üzerine en önemli etkisi beslenme ile ilgilidir. Topraklarımızın pH değerlerinin düşük olması yani toprağın asidik karakter göstermesi, tarımsal üretimi sınırlandıran en önemli faktörlerdendir.

Toprak Reaksiyonu (pH) Nedir?

Karadeniz Bölgesi’nde fındık yetiştiriciliği yapılan topraklarımız, yağışlardan dolayı çoğunlukla asidik özellik göstermektedir. Toprağın asit, nötr ve bazik karakterli olduğunu ifade eden tanıma toprak reaksiyonu (pH’sı) denir. Toprak reaksiyonu bitki gelişimi, toprakta bitki besin yarayışlılığı ve bitkilerde besin alımını etkileyen en önemli toprak etkenlerinden biridir. Toprak reaksiyonuna için şu şekilde örnek verebiliriz. İnsanlarda tansiyonun düşük veya yüksek olması insan sağlığı açısından ne kadar önemliyse, bitki içinde toprak reaksiyonunun yüksek veya düşük olması o kadar önemlidir.

Fındık bitkisinin, asidik topraklarda bitki besin elementlerinden yeterince faydalanması mümkün değildir. Asit özelliğe sahip topraklarda; bazı makro ve mikro bitki besin elementlerinde fazlalık, bazılarında ise noksanlık belirtileri görülmektedir. Bitki besin elementlerinden, özellikle fosfor, kalsiyum, magnezyum eksikliği görülmektedir. Besin elementleri toprakta yeterince mevcut olsa dahi, pH’nın düşük olmasından kaynaklı, besin elementleri bitkilerin alımını sınırlandıran elverişsiz formlarda bulunmaktadırlar. Bu durumda bitki, toprakta bulunan besin elementlerinden yeterince faydalanamamaktadır. Asidik topraklarda fındık bitkisinin kök gelişimi zayıflamakta, yapraklarda sararmalar meydana gelmekte, asitliğin çok aşırı olduğu durumlarda bitki gelişiminde yavaşlamalar ve verimde düşüşler olmaktadır. Bu durumda toprak pH’sının, yetiştiriciliği yapılan bitkinin tolerans gösterebileceği aralıkta olması veya toprakların pH’larının, bitkiye uygun hale getirilmesi istenmektedir.

Toprak Reaksiyonunu (ph) Yükseltmek

Bitkiler için verimliliği düşük olan asidik topraklara uygun zamanda, uygun şekilde ve uygun miktarda kireçleme (sönmüş kireç veya tarım kireci) yapılmalıdır. Kireçleme materyalinin saflığı ne kadar yüksek ve ne kadar ince öğütülmüş ise etkisi o kadar fazla olur. Ülkemizde en yaygın olarak tarım kireci olarak da adlandırılan dolomit kullanılmaktadır. Tarım kirecinin tercih edilmesinin nedeni, sönmüş kirece (inşaat kireci) göre etkisi % 10 kadar daha fazladır. Aynı zamanda bünyesinde bitki besin elementi olarak % 3–12 arasında magnezyum içermekle birlikte tarım kirecinin suda erimesi sönmüş kirece oranla daha yüksek ve hızlıdır.

Toprak reaksiyonunu yükseltmek amacı ile kullanılan kireç toprağın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini etkilemektedir. Topraktaki bitki besin elementlerinden özellikle azot, fosfor, kalsiyum ve magnezyumun bitkiler tarafından alınabilirliğini artırmaktadır. Dolayısı ile fındıkta verim ve kalitenin artmasına neden olmaktadır.

Toprak Analizinin Önemi

Toprakların asitliğini belirli bir düzeye getirebilmek için gerekli olan kireç miktarı, toprak yapısına göre değişiklik gösterdiği için, uygulanacak olan kireç miktarının bilinmesi çok önemlidir.  Örneğin kumlu topraklara, killi topraklara kıyasla daha az kireç uygulaması yapılmalıdır. Bazı topraklarda ana kayanın etkisinden dolayı pH yüksek olabilir. Bahçelere kireç uygulamasının gerekli olup olmadığı, gerekli ise ne kadar kullanılması gerektiği TOPRAK ANALİZİ ile belirlenmektedir. Bilinçsiz ve gereğinden fazla yapılan kireçleme uygulamaları, toprak yapısında bozulmalara neden olacağı için telafisi çok zor olan sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Kireç, fındık bahçelerine 4-5 yılda bir, Kasım-Aralık aylarında toprak analizine göre uygulanabilir. Fındık bahçelerine tavsiye edilen miktarda kireç uygulaması bahçenin tamamına veya dal izdüşümüne serpilmeli, 5-10 cm toprak derinliğinde köklere zarar vermeyecek şekilde çapalanarak karıştırılmalıdır.

Kireç uygulaması yapılan topraklara bir süre fosforlu gübre uygulaması yapılmamalıdır. Kireç fosforla birlikte tepkimeye girerek kalsiyum fosfat veya magnezyum fosfat olarak çözünemez birleşikler oluşturur. Daha sonrasında toprakta çökelir ve bitki fosfordan yararlanamaz.

Ülkemizde dekarda, ortalama 80-100 kilogram fındık üretimi gerçekleştirmekteyiz. 717000 hektar alanda uzun yıllar ortalaması 550000 ile 650000 arasında kabuklu fındık üretimi gerçekleşmiştir. Fındık yetiştiriciliğinde kültürel uygulamaların verim ve kalite üzerindeki etkisi aşikardır. Yüksek verim alınabilmesi için kültürel ve teknik uygulamaların bilgiyle ve bilinçle sürdürülebilir şekilde yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için, tarımsal üretim yapılan toprakların pH değeri düşükse, tarım kirecinin, çok geciktirmeden Kasım-Aralık aylarında uygulanması gerekmektedir. Öncelikle toprak analizini yaptırmayı ihmal etmeyelim. Topraklara uygulanmış olan materyallerin, toprak analizine göre yapılması tavsiye olunur. Bilgiyle, bilinçle daha çok üretelim. Daha çok kazanalım.

 

Fındık yetiştiriciliği ile ilgili diğer yazılarımıza göz atmayı unutmayın: Fındık Yetiştiriciliği

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.