İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bitki Koruma
  3. İncir Kurdu

İncir Kurdu

incir kurdu kapak

İncir Kurtları

Kuru incirlerde Ephestia, Plodia, Myelois olmak üzere 3 cins kelebek zararlı olmaktadır. Ancak daha çok İncir Kurdu larvaları zarar yaptığından ve meyve üzerinde görülen zararlının larvaları olduğundan yetiştiriciler ve işletmeciler arasında hepsinin genel adı incir kurdudur.

İncir kurdu erginleri 9-10 mm boyunda, kanat açıklığı 16-20 mm dir. Ön kanatlar gri renkli ve kanadı dik kesen iki adet bant bulunur. Bu bantlar incirde zararlı olan diğer Ephestia türlerinde, bu şekilde dik açılı değildir. Larva 10 mm boyunda, kirli beyaz, üst kısımları pembemsidir. Pupa ise 6-8 mm boyunda kahverenklidir. Ortalama 47 günde yumurtadan ergin hale geçmektedir. Erginlerin ömrü ise 1-2 hafta kadardır. Yılda 3-4 nesil vermektedir. Kışı, depo içerisindeki çatlak, yarıklar arasında, ağaç kabuk altlarında, toprakta, taşların altında, ağaç üzerinde bırakılmış ilek meyvelerinde geçirmektedir. Larvalar kuru incirlerde beslenerek zarar yapmakta, çıkardıkları pislikler ve değiştirdikleri gömlek kalıntıları ve pupa kalıntıları ile de kaliteyi düşürmektedir. İncir kurdunun zararı, incirler kerevetlere konduğunda başlar. Pyralidae familyasından sadece Harnup güvesini ağaç üzerindeki buruşmuş incirlerde görmek mümkündür. Daha sonra bu zarar depolarda artarak devam etmektedir. Kurutma esnasında geceleri kerevetlerin üzerlerinin örtülmesi ve deponun kapı ve pencerelerinin sinek teli ile kapatılması zararı önemli ölçüde azalt- maktadır. Geceleri üzeri örtülmeden kurutulan ve izole edilmemiş depolarda bekletilen incirlerde zarar % 70’e kadar çıkabilmektedir.

       İncir kurtları ile yapılacak mücadele şu şekilde özetlenebilir

Kültürel, biyolojik ve fiziksel mücadele

-Sonbaharda derin sürüm yapılarak toprakta kışlayacak larvaları öldürmek,

-Bahçalerde budama ve temizlik çalışmaları ile haşere için sığınak görevi yapacak her türlü meyve sebze atıklarının imha edilmesi. İşi biten ilek meyveleri ağaç üzerinde bırakılmamalı, toplanıp ve imha edilimeli.

-Kuru incirlerin kerevetlerde kurutulması, kerevetlerin geceleri üst üste toplanıp üzerlerinin örtülmesi

-Kuryan incirlerin alınıp kapalı yerlere kaldırılması

-İncir konacak depoların temiz ve kelebek girmeyecek şekilde muhafazalı olması.

-Depolarda zararlılara barınak olabilecek yarık, çatlak vb. girintiler sıva ile kapatılır.

-Geceleri depolarda ışık yakmaktan kaçınılmalıdır.

-Ve en önemlisi elde edilen kuru incir meyvesinin içlerine bırakılmış olması muhtemel yumurtaların açılıp larvaların çıkarak meyvede kalite düşmesine neden olmalarına meydan vermeyecek şekilde kısa sürede elden çıkarılması ve işletmelere alınan incirlerin hemen fümige edilmesidir. Kelebekler ışık, yem ve seks tuzakları ilede yakalanıp populasyonları azaltılabilir.

Kimyasal Mücadele

Kuru incir meyvesi konulacak depo ve işleme evleri, Kuru incirler depolara konmadan 20 gün önce ilaçlanmalıdır. Depo veya işletmeye girecek kurutulmuş incirler, girişte fümügasyona tabi tutulmalıdır.

Önerilen makale: Zeytin Fidan Tırtılı

 

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.