İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Tarla Bitkileri
  3. Fasulye Hastalık ve Zararlıları

Fasulye Hastalık ve Zararlıları

fasulye22

Fasulye dünyada en fazla ekim alanı ve üretimi olan baklagildir. Ülkemizde mercimek ve nohuttan sonra üçüncü sırayı alır . Bu yazımızda baklagiller içerisinde büyük bir öneme sahip olan fasulyenin  yetiştiriciliğinde karşımıza çıkan önemli fasulye hastalık ve zararlıları neler olduğunu kısaca anlatmaya çalıştık …

Fasulye hastalık ve zararlıları önemli verim ve kalite zararları yapmaktadır.

İyi Okumalar . . .

Fasulye Hastalıkları

Fasulye Antraknozu Hastalığı (Colletotrichum Lindemuthianum)

Fasulye Antrakozu

Yeni çıkan fidelerin çeneklerinde ve gövdelerinde koyu kırmızımtırak- kahverengi, çökük lekelerdir. Genellikle gelişmeden ölürler.

İkincil enfeksiyonlar sonucunda oluşan belirtiler ise yapraklarda, damarlarda yer yer uzunlukları değişen ölçülerde, önceleri kırmızımtırak kahverengi, sonraları siyaha dönüşen lekelidir.

Dallarda hastalığın şiddetlerine göre değişen uzunlamasına çökük, tek veya birbirleri ile birleşmiş, kahverengi siyah lekeler oluşur.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Hastalıksız ve sertifikalı tohum kullanılmalı

Hastalığın toprağa bulaştığı saptanan yerlerde ekim nöbeti yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

İlk hastalık belirtileri görülmesi ile ilaçlamalara başlanmalı, bir haftalık aralıklarla ilaçlanmaya devam edilmeli ve bitkinin tüm yeşil aksamı ilaçlanması sağlanmalıdır.

Fasulye Hale Yanıklığı Hastalığı ( P. syringae pv. Phaseolicola)

Hastalığın bulaşması bulaşık tohumlarla ya da toprakta kalan hastalıklı bitki artıkları ile olur. Bulaşık tohum ve topraktaki hastalıklı bitki artıkları üzerinde kışı geçirir.

Serin ve yağışlı koşullarda hastalık şiddetleri daha da artmaktadır.

Çenek yapraklarda küçük , köşeli , yeşilimsi gri yağ lekeleri oluşur. Gerçek yapraklardaki lekelerin merkezi kahvarengi , çevresi yeşil haleyle çevrilidir. Kapsül üzerindeki lekeler yuvarlak koyu yeşil , ıslak görünümündedir. Gövde ve kapsüllerdeki lekelerde bazen krem renkli bakteriyel bir akıntı görülebilir. Özellikle beyaz tohumlu çeşitlerde tohum kabuğu üzerinde sarı renk almış alanlar görülebilir.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Temiz ve sertifikalı tohumluk kullanmalı , hastalıkla bulaşık alanlardan elde edilen tohumlar kullanılmamalı  , Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli

Kimyasal Mücadele

Hastalık görülmeden önce bitkiler 2-3 yapraklı dönemde iken koruyucu olarak yeşil akşam ilaçlanır. İlaçlama haftada bir ara ile 2-3 kez yapılmalıdır.

Fasulye Kök Çürüklüğü Hastalığı  (Fusarium Spp. )

Kök boğazında kahverengi lekeler ortaya çıkar, bitki bodur kalır ve bunun sonuncunda kurumalar ortaya çıkar. Hastalık tohumla bulaşır.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.

Hastalık görülen alanlarda en az 2 yıl baklagil dışındaki bitkiler yetiştirilmelidir.

Düzensiz gübreleme yapılmamalıdır.

Sık ekim ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

Hastalıklı bitki sökülerek yok edilmelidir

Kimyasal Mücadele

Ekimden önce organik cıvalı preparatlarla tohum ilaçlanması yapılabilir.

Fasulye Pas Hastalığı (Uromyces phaseoli )

Yapraklarda kahverengi küf ve bunun etrafındaki oluşan sarı renkli halka görülmektedir. Hastalık, ilk olarak yeşil aksamda küçük, beyaz hafif kabarcık şeklindedir. Sonrasında bu kabarcık kahverengiye dönüşür.

Yaprakların kurumasına ve dökülmesine sebep olarak verim kayıpları görülür. Lekelerin kapsülü kaplaması , kalitenin düşmesine neden olur. 

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Zarar görmüş bitkiler sökülerek yetiştirme yerinden uzaklaştırılmalı ve hasattan sonra bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.

Ekim Nöbeti yapılmalıdır.

Yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Hastalığın görüldüğü yerlerde hastalık belirtileri ortay çıkmadan koruyucu ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama 15-20 gün aralıklarla sürdürülebilir. 

Fasulye Zararlıları

Yaprak bitleri

Vücutları oval ve yumuşak olup, 2-3 mm boyundadır. Bitki öz suyunu emerek bitkiyi zayıflatır ve kuruturlar .Gelişme duru, verim ve kalite azalır.

Kışı yumurta halinde geçirir. Larvalar ısınmaya başlaması ile yumurtadan çıkan larvalar yapraklar ve sürgünlere gider beslenirler. Türlerine göre 10-16 döl verirler

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Hasat sonunda bitki arıkları imha edilmeli

Uğur böcekleri yaprak bitlerinin doğal düşmanlarıdır. Uğur böceği yoğunluğu arttırılarak mücadele edilebilir ve İlaçlama gerekmez  

Kırmızı Örümcek 

Mikroskobik Görüntüsü

Yaprakların altında ipek ağlar örerler. Gözle görülmesi oldukça zor ufak zararlılardır.

Bitkilerin öz suyunu emerek zarar verirler. Özellikle genç ve taze sürgünlerde yaprak kıvrılmalarına , şekil bozukluklarına neden olurlar.

Verimde %30-50 zarar neden olurlar .

Verdikleri zararın yanında virüs hastalıklarının sağlıklı olan bitkilere taşınmasında rol alır.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Gereğinden fazla azotlu gübreler kullanılmamalıdır.

Yabancı otlara karşı mücadeleye erken başlanarak konukçu olmasına engel olunmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Çiçeklenmeden sonra koruyucu ilaçlama yapılmalıdır.

Baklagil tohum böcekleri

Baklagil tohum böceklerinin larvaları, konukçuları olan baklagil taneleri içinde beslenmeleri süresince, oyuklar meydana getirerek tanenin besin değerini düşürdükleri gibi dışkı ve vücut artıkları ile de kirletirler.

Çok döl veren türlerin devamlı üremeleri sonucu, delinmiş ve içinin büyük kısmı yenilerek besin değerlerini tamamen yitirmiş olan taneler, hayvan yemi ve gübre olarak dahi kullanılmazlar.

Bu şekilde zarar görmüş, iç ve dış piyasada önemli yeri olan baklagillerin, pazar değeri de düşer.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Ağır zarar görülen bölgelerde geç ekim yapılmalıdır.

Hasat geciktirilmemelidir.

Hasat sonrası tarla kalan artıklar derine gömülmeli veya yakılmalıdır.

Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.

Tarlada önlemler alınmış ise depo yapılacak ambarlarında temiz , ilaçlanmış, havalanmasına dikkat edilen ambarlara depolanmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Bulaşık olduğu bilinen tarlalarda fasulye çeşidi , gelişme durumu ve ekim zamanı dikkate alınarak alt kapsüller kuru oluma girer girmez önerilen ilaçlamalardan birisiyle 10-14 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılmalıdır.

Önerilen Makale ; Fasulye Yetiştiriciliği

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Ziraat Mühendisi & Sürdürülebilirlik Koordinatörü     Büyük adımların gayeleri, diğerlerinin ise istekleri vardır. . .

Yorum Yap

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.